Přehled dotačních programů:

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/prehled-dotacnich-programu-na-podporu-energeticke-ucinnosti--271831/

NZU LIGHT -Nová zelená úsporám Light (žádosti od 9.1.2023)

Informacena těchto stránkách: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

NZU- na těchto stránkách: www.novazelenausporam.cz/

Případné další informace je možné také získat v zákaznickém centru, a to od pondělí do pátku 7:30– 16:00 přes bezplatnou Zelenou linku 800 260 500, a také e-mailem na: info@sfzp.cz