Vypracujeme Vám průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz může zpracovat pouze osoba oprávněná podle §10 nebo osoba přezkoušená ministerstvem průmyslu a obchodu - Energetický specialista.
Seznam energetických expertů na MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu)

Zpracovali jsme již více než 300 průkazů

PENB je nutno v současné době dle zákona č. 406/2000 Sb. zpracovat při:
a) Výstavbě nových budov
b) Při větší změnách (nad 25% plochy pláště) dokončených budov,
c) Při prodeji nebo nájmu celých budov nebo jejich ucelených částí (t.zn. i bytů)