Aktuálně

Doporučuji webhosting WEDOS

27.3.2023

Viz odkaz v hlavní nabídce

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti:

23.1.2023

Odkaz na všechny dotační programy:

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/prehled-dotacnich-programu-na-podporu-energeticke-ucinnosti--271831/

Podmínky NZU LIGHT  na těchto stránkách:

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů
a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby byl rodinný dům v době
podání žádosti ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle
než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem.


Akumulační krbová kamna

29.9.2022

Akumulační krbová kamna zvládnou vytopit celý dům už za pár korun

Pokud hledáte provozně levný a účinný zdroj vytápění, ať už do staršího nebo nového nízkoenergetického domu, jsou akumulační krbová kamna ideální volbou. Jejich primární výhodou je, že teplenou energii akumulují do své konstrukce a následně ji sálají (vyzařují) pozvolna do svého okolí ještě dlouhé hodiny po vyhasnutí. Díky tomu jsou provozní náklady i četnost přikládání do kamen minimální. Jakou očekávat úsporu u akumulačních krbových kamen a jak se při výběru nespálit?

Krbová kamna obložená akumulační hmotou

Většina akumulačních krbových kamen na trhu bohužel není akumulační v pravém slova smyslu. Jedná se o klasická krbová kamna, jejichž konstrukce je „obložena“ nějakým akumulačním materiálem. Nejčastěji se v tomto případě používá keramika, akumulační betony nebo mastek. Princip akumulace tepla je poté následující: Po zatopení se od nahřáté kovové konstrukce kamen ohřívá obvodový akumulační plášť, který akumuluje teplo. To je poté skrze povrch kamen sáláno do okolí.

Kotlíkové dotace

15.8.2022

Kotlíkové dotace:

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  BUDE OBNOVEN V ROCE 2023.

NOVĚ -DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY:

-nově podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech
-dotace až 95 % ze způsobilých výdajů

odkakaz na podrobnější info + www stránky

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY- elektronická verze časopisu

19.9.2021

Titul Energeticky soběstačné budovy sbírá informace, aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce vývoje stavebnictví.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO